Продължава изплащането на възнагражденията на секционните избирателни комисии, ангажирани в изборите за народни представители.

Графикът е следният:

  • 12 октомври, от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа – СИК 41-60;
  • 13 октомври, от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа – СИК 61-80;
  • 14 октомври, от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа – СИК 81-113;

Членовете от СИК-ове, извън горепосочения график, могат да получат възнагражденията си до 14 октомври.

Изплащането е във фоайето пред Градска концертна зала, като се получават лично, след представяне на удостоверение от РИК и лична карта.