В края на месец септември бе даде официален старт на четвъртия етап от Проект „Възстановяване на елементите на уличното пространство на ул. „Христо Ботев” и ул. „Радецки”, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея” (участъка от ресторант „Бриз” до парк „Турлашка махала”).

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е разделен на две бюджетни години – 2020 г. и 2021 г., за всяка – по 59 календарни дни.

На този етап са изградени тротоари и велоалея с дължина 700 м, поставено е улично осветление от двете страни на участъка. Предстои довършване на обекта с дължина 1 050 м.

Тази година кметът на общината Маринела Николова подписа договор за съвместно финансиране с Фонд „РАО“ за двугодишно изпълнение.

Проектът е на обща стойност 791 657,41 лв. За 2020 г. стойността на изпълнението възлиза на 318,540 лв., от които 254,832 лв. от Фонд „РАО“ и 63,708 лв. от бюджета на Община Козлодуй.