С оглед на повишения интерес към безвъзмездното предаване на ненужни едрогабаритни отпадъци от домакинствата – гардероби, шкафове, дивани, фотьойли, маси, столове, матраци и други мебели, Община Мездра уведомява гражданите, че могат да предават обемни отпадъци ежедневно на специализираната площадка за едрогабаритни отпадъци в Професионална гимназия „Васил Левски“ (бивша ПГ по МСС), с административен адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №2, след предварително подадена заявка на тел. 0896 324 949 – Десислава Георгиева, началник сектор „Комунална дейност“ в Общинско предприятие „Чистота“ или на тел. 0885 685 986 – „Опазване на околната среда“ в Община Мездра.

Гражданите, които нямат възможност да транспортират едрогабаритните отпадъци до площадката, е желателно да ги поставят в близост до контейнерите за битови отпадъци, така че да не пречат на движението на пешеходците и на моторните превозни средства и своевременно да съобщят за това на горепосочените телефони!