От вчера, 09.04.2024 г., е въведен в експлоатация участъкът на ул. „Ломска”от началото на регулацията на гр. Козлодуй до кръстовището с ул. „Хаджи Димитър”. Дължината на участъка е 1 545 м.
Обектът е въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Враца. Това е II-рият реализиран етап от проект „Реконструкция и рехабилитация на улица „Ломска” – част от уличната мрежа на гр. Козлодуй”.
„Щастлива съм, че приключи този толкова важен за Козлодуй проект, който ще подобри организацията на пътното движение в града. Ще продължим да работим в посока подобряване на жизнената среда и да търсим възможности за реализация на нови инфраструктурни проекти.”, каза кметът на община Козлодуй Маринела Николова.