Завърши изпълнението на проекта за ремонт на спортната площадка в Професионална гимназия “Алеко Константинов” – гр. Мездра.

Той беше реализиран след Община Мездра кандидатства с проектно предложение в Министерството на образованието и науката (МОН) по Програма на за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища 2022 г. – Модул 2 “Основен ремонт на спортни площадки”, което беше одобрено за финансиране.

Изпълнението на проекта включва фрезоване на старата асфалтова настилка на съществуващата спортната площадка, битумен разлив, полагане на пясъчен асфалтобетон плътна смес и на акрилна система за спортни терени и игрища, разчертаване/маркировка на игралните полета и др.

В резултат: ПГ “Алеко Константинов” вече разполага с комбинирано спортно игрище с размери 25/40 м за практикуване на три вида спорт – мини футбол, волейбол и бадминтон.

Средствата за изпълнение на проекта в размер на 97 207.25 лв. с ДДС са осигурени от Държавния бюджет на Република България за м. г., а изпълнител на строително-монтажните работи е столичната фирма “Булстрой – монтажи” ЕООД, която спечели обществената поръчка, обявена от Община Мездра.

Целта на Програмата на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища е подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.

Проектът на Община Мездра за ремонт на спортната площадка в ПГ “Алеко Константинов” е едно от 132-те проектни предложения, одобрени за финансиране по двата модула на програмата: Модул 1 „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка“ и Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“.

Одобрените за финансиране проектни предложения са на обща стойност 16 190 700 лв., от които 15 млн. лв. национално финансиране и 1 190 170 лв. съфинансиране от отделни общини.