Община Берковица отремонтира всички детски площадки на територията на град Берковица.

Ремонтните дейности бяха извършени от ОМ „Комунални дейности“ – Берковица.

Те включваха подмяна на ударопоглъщащите каучукови плочки, частична смяна и поставяне на дървени ограждения, освежаване и боядисване на огради, поправяне на повредени детски съоръжения, ремонт и боядисване на пейки и детски съоръжения, озеленяване и облагородяване пространството около площадките.

Бе извършена и проверка за безопасността на всички детски площадки от фирма, с която Община Берковица е сключила договор.

Фирмата ще извършва периодичен контрол и оценка на състоянието на площадките за игра, разположени на открито на територията на община Берковица.