На заключителна пресконференция, Община Враца отчете успешното изпълнение на проекти за енергийна ефективност на 15 жилищни сгради.

Представителите на медиите бяха запознати със стойността на инвестираните средства, извършените дейности по блоковете, както и постигнатите резултати.

Двата проекта са одобрени в рамките на процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца“, като общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е близо 4 млн. лева.

Дейностите по внедряване на енергийно ефективни мерки в многофамилните жилищни сгради включват топлоизолиране, саниране, подмяна на дограма, обновяване на общите части (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка, подмяна на осветление и други).

В първия проект бяха обновени седем сгради, като фирмата-изпълнител на ремонтните дейности е ДЗЗД „М-БИЛД Милениум“ – София. Мерки за енергийна ефективност са внедрени и в още осем сгради, които са част от „Проект 2“. Строителните дейности са извършени от „ЦЕРБ ЕАД – Артис“ ЕООД – София. Общият брой на обхванатите домакинства е над 250.

Пресконференцията завърши с представяне на два филма по проектите, представящи реализирането на строително-ремонтните дейности в 15-те жилищни сгради.