Най-малките жители на бл. 128, в ж.к. “Дъбника” и на бл. 58 в ж.к. “Сениче” са с преобразени детски площадки;

Живущите в блоковете, съвместно с кмета Калин Каменов обособиха допълнителни зони за игра на детските съоръжения;

В гражданските инициативи се включиха и жители на съседни блокове, заместник-кметът Александър Владимиров и доброволци от града.