Служители от Община Козлодуй взеха участие в седмата среща по проект „Ключ за Европа”, част от програмата „Мрежа от градове” № 621894 – CITIZ – 1 – 2020 – 1 – DE – CITIZ – NT, финансиран от европейска програма CITIZ – „Европа за гражданите”. Дискусиите по темата се проведоха в периода 09 – 12 юни в гр. Любачов, Полша.

Домакинът, г-н Вислав Капел – кмет на община Любачов, приветства всички делегати и разказа накратко за историята на населеното място и програмата за предстоящите дни.

През първия ден от програмата участниците имаха възможност да се запознаят и споделят най-добри практики, свързани с интеграцията на чужденците. Беше предвидено посещение на местно училище, където учители и ученици представиха презентация относно изграждането на Европейска солидарност чрез провеждане на ученически обмени между Полша и други европейски страни.

генерал агрохимикали

Следобед беше посетен граничният пункт с Украйна, където представители на гранична полиция разказаха за бежанската криза, потока от емигранти и нагледно показаха временно създадения палатков град.

На следващия ден, след кратка обиколка на историческите забележителности, организаторите на проектната среща бяха предвидили автентична културна програма, чрез която бе представен животът, битът, културата, историята и колоритът на Любачовския окръг.

В Козлодуй групата ще бъде посрещната в периода 23 – 26 юни.