Община Козлодуй уведомява, че при благоприятни метеорологични условия, на 23 юни (четвъртък), в гр. Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара) ще се извърши последващо наземно третиране срещу комари, с препарат цитрол, а на 24 юни (петък) авиационно третиране, с препарат вектобак.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят: от 06:30 часа – авиационното, и след 20:30 часа – наземното.