От 20.09.2021 г. до 24.09.2021 г. кухнята ще бъде затворена поради преместване на част от оборудването в друга сграда.
От 27.09.2021 г. Детска млечна кухня ще работи в обособени за целта помещения в кухнята на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй. Входът е от северната страна на учебното заведение, вляво от централния вход на училищния двор. За информация на родителите ще бъдат поставени указателни знаци и табела.
В Детска млечна кухня ще бъдат извършени: подмяна и хидроизолация на покрива, топлоизолация на външните стени на сградата, цялостен вътрешен ремонт на всички помещения в сградата (таван, под, стени и осветление). Ще бъдат подменени вратите и дограмата. Стойността на ремонта възлиза на 101 754 лв. с включено ДДС, като близо 15 000 лв. са осигурени от местни приходи от общинския бюджет, а останалата сума е по ПМС № 250/04.09.2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
Община Козлодуй благодари на родителите, ползващи услугите на млечната кухня, за разбирането.