На 17.05.2022 г. от 16:30 часа в заседателната зала на Община Козлодуй, II-ри етаж, ще се проведе публично обсъждане на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Козлодуй.
Проектният вариант на Наредбата е на разположение на гражданите в Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.