Община Козлодуй уведомява, че при благоприятни метеорологични условия на 29 август (вторник) в гр. Козлодуй и населените места (с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара) ще се извърши последващо наземно третиране срещу комари с препарат Ротрин.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третирането ще се осъществи от 20:30 часа.