На 15.05.2024 г., от 11:00 до 14:00 часа, на паркинга пред сградата на община Козлодуй ще се проведе информационна кампания на тема „Разделно събиране на отпадъци от опаковки.”

Всеки може да се включи, като предаде събрани отпадъци от пластмаса, хартия и метал на специално организиран за целта пункт. Участниците в инициативата ще получат поощрителни награди. Условието е да предадат своите отпадъци от опаковки според изискванията, а именно – да бъдат сортирани по вид материал, да са чисти и компактно събрани.

Отпадъците от опаковки, които ще се приемат са:
– хартиени отпадъци от опаковки – кашони, картон, картонени кутии, хартиени торби;
– пластмасови отпадъци от опаковки – бутилки, капачки, кутии;
– метални отпадъци от опаковки – кенове от напитки, консервни кутии, метални капачки;
– няма да бъдат приемани брошури и гланцирана хартия.

„Да бъдем отговорни днес, за да се радваме на чисто утре!”