Този петък ( 26 юни)  служителите на общинска администрация, съвместно със служители на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ДП „РАО”, ще направят традиционното за всяка година почистване на гр. Козлодуй.

Населените места: Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара също ще почистват.

В екоинициативата могат да се включат и всички граждани на общината, които желаят да помогнат в почистването. Те трябва  да заявят желание за участие и да получат безплатни чували и ръкавици за събиране на отпадъци

от 24 до 26 юни, в периода от 08:00 ч. до 16:00 ч., на място, в сградата на Общината или от съответното Кметство.

При вземане на материали, доброволците трябва да предоставят информация за мястото, което ще почистват, за да може Общинско предприятие „Комунална дейност” да се погрижи за извозването им.

Чувалите с отпадъци е необходимо да бъдат оставяни до контейнерите за битови отпадъци, а ако има събрани разделно опаковки от пластмаса, хартия и стъкло, могат да бъдат изхвърлени в контейнерите за разделно събиране на отпадъци.

Зоните, нуждаещи се от почистване, са:

паркове, детски площадки, прилежащите около домовете територии, междублокови пространства, поречието на р. Дунав и р. Огоста в районите на плажуване и рибарство и др.

От общината напомнят, че мястото за предаване на обемни отпадъци (стари мебели, дивани, фотьойли), както и излязло от употреба електрическо оборудване (телевизори, хладилници), е площадката за разделно събиране на отпадъци на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” № 62.

Транспортирането на отпадъците е отговорност и задължение на гражданите.

Повече подробности можете да разберете от еколозите на Община Козлодуй – Десислав Димитров и Иван Йотев на телефон: 0973/ 85 841.