Зам.-кметът на община Козлодуй, г-н Георги Кирков, посрещна представители от Търговско-промишлена палата Враца и представители от Испания, Ирландия, Полша, Франция и Унгария в сградата на Община Козлодуй.

Срещата е част от проект „PreservatiON and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs” (OUR WAY), финансиран по програма „Interreg Europe” и изпълняван от Търговско-промишлена палата Враца, партньор от България.

Целта на проекта е да допринесе за запазването, защитата и развитието на природното и културното наследство чрез т.нар. „Зелени пътища”, за подобряване на политическите инструменти свързани с културното и природно наследство на включените в проекта територии.

Темата на посещението на чуждестранните гости е участието на Община Козлодуй в реализирането на дългосрочен план за действие за превръщането на Ботев път в зелен път и целогодишна туристическа дестинация.

Величка Нейчева, директор на дирекция „Хуманитарни дейности”, запозна участниците в срещата с осъществените дейности и политиката на Община Козлодуй за опазване на културното и природно наследство на нашия край.

Присъстващите проявиха особен интерес към фолклорните фестивали и към Фестивала на занаятите и изкуствата, както и изказаха възхищението си от града и от Ботев парк, който разгледаха при посещението си на музея „Параход Радецки“.

На срещата присъстваха още: Лилия Димитрова, директор на дирекция „Устройство на територията”, Светломир Колев, главен архитект на Община Козлодуй, и експерти от дирекция „Хуманитарни дейности”.