Търговско-промишлена палата-Враца посрещна представители на Посолството на САЩ в България: Г-н Дейвид Питърсън – Секретар по политико-икономическите въпроси и г-жа Радостина Михалкова – Специалист по политико-икономическите въпроси.

Търговско-промишлена палата –Враца запозна американските гости със своята дейност, проекти и възможностите на двата информационни центъра – Enterprise Europe Network и Европа Директно Враца. Освен това бяха представени предизвикателствата и характеристиките от икономическия профил на Северозападния регион на планиране и на област и град Враца.

Представителите на Посолството на САЩ и г-жа Илиана Филипова, заместник председател и изпълнителен директор на ТПП-Враца обсъдиха предприетите мерки, свързани с инвестиции, насърчаване на предприемачество, младежка заетост и акцента върху процесите на дигитализация и насърчаване на иновациите и разработване на нови технологии в региона.

Гостите останаха с отлични впечатления от изградените успешни партньорства между ТПП-Враца, фирмите, местните власти, организации от региона, което, заедно с уменията и мотивацията на персонала е отлична предпоставка и основа за изграждане на добро партньорство.

Посолството на САЩ в България може да подпомогне установяването на двустранни партньорски взаимоотношения с американски ТППалати и може да съдейства за организиране на срещи с делегации от предприемачи, които са на посещение в България, както и с потенциални инвеститори, проявяващи интерес към нашия регион.