Делегация от четири държави, които участват по международен проект „LET’S USE ENERGY USEFULLY“ по програма Еразъм+, прие заместник-кметът Петя Долапчиева.

На срещата присъстваха преподаватели и възпитаници на учебни заведения от Италия, Турция, Португалия и Унгария участници в проект, чиито партньор е и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. Чуждестранната делегация беше придружавана от директора на учебното заведение – Румяна Петрова, която разказа за дейностите по проекта.

За мен е чест да Ви поздравя от името на кмета на Община Враца – г-н Калин Каменов и от свое име с „Добре дошли“в нашия град. В рамките на своето посещение ще имате възможността да се запознаете с богатото културно-историческо наследство на региона и с прекрасните природни забележителности. Убедена съм, че ще изградите нови и трайни приятелства, както и ще продължите да работите заедно по още проекти, с които да разширявате Вашите партньорства!“ – каза в приветствието си заместник-кметът.

Срещата продължи с кратко представяне на всеки един от участниците.

В края на дискусията Петя Долапчиева връчи на ръководителите на групите подаръци, представящи забележителности на Враца.

В рамките на проекта, всеки един от участниците трябва да изготви презентации, електронни книги, брошури, свързани с темите по проекта: „Изисквания за екологичен живот“, „Различни състояния на възобновяемата енергия“, „Как да се справим с най-сериозните проблеми, застрашаващи околната среда?“ и др.