Враца е домакин на среща за обмяна на опит и добри практики, насочени към децата от уязвими групи, организирана от Национална мрежа за децата.

Събитието откри кметът Калин Каменов, който запозна присъстващите с постигнатото от местната администрация в сферата на младежките политики и осигуряването на образование и социална подкрепа.

„През последните няколко години моят екип, съвместно с представители на различни институции създадохме ефективен механизъм, насочен изцяло към деца в неравностойно положение и такива от уязвими групи. Основната цел бе осигуряването на достъп до образование, както и последващото интегриране в социалния живот.

Предизвикателствата бяха много, но благодарение на общите ни усилия броят на учениците, които отпадат от образователната система е сведен до минимум, като за последната година такъв случай има само при едно дете в общината“ – каза още Каменов и изрази увереност, че в рамките на дискусията ще бъдат споделени добри практики от експертите в областта.

Представителят на УНИЦЕФ за България – Кристина де Бройн коментира, че основната цел на срещата във Враца е обсъждането на реални мерки, чрез които да бъде въведена Европейската гаранция за детето.
В следващите часове представители от Национална мрежа за децата, образователни експерти и социални работници ще обсъдят доклада „Не/равно детство: цялостен анализ на детската бедност и социални изключване в България“ и основните препоръки към него.