Цената на водата във Видин надхвърля границата на социална поносимост, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Той бе изслушан в парламента заради повишението на цената на водата от 1 януари.

“Когато дружествата представиха своите бизнес планове, имаше 10 от общо 28 области в страната, при които определената като предложение от дружеството цена надвишаваше социалната поносимост. А това са областите Монтана, Ловеч, Търговище, Разград, Силистра, Видин, Хасково, Шумен, Кърджали и Сливен. На всички тези дружества се наложи да намалят цената, за да влезе в рамките на социалната поносимост. Тази година има две дружества чиито цени надхвърлиха социалната поносимост. Това са дружествата във Видин и Ямбол”, посочи председателят на КЕВР.

Според нормативно определените регулации, заплащането за вода не трябва да надхвърля 2,5% от дохода на населението в дадена област. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране предложи въвеждането на водни помощи и реформа в сектора.