Местната администрация предлага пустеещи сгради, които не се използват над 10 години, да се превърнат в модерен търговски център.

Имотът е публична общинска собственост от 2012 година и се намира между бул. „Никола Войводов“ и бул. „Демокрация“. Върху терена, с обща площ от близо 4000 кв.м., има постройки, които са използвани преди години за нуждите на Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“.

В началото на месец август има постъпило писмо от директора на учебното заведение – инж. Цветомила Христова, в което категорично е заявено, че гимназията няма необходимост от допълнителни корпуси за осъществяване на учебния процес. По оценка на експерти, сградите са в изключително лошо експлоатационно състояние и създават предпоставка за инциденти.

Това е и причината, местната администрация да инициира обществено обсъждане, в рамките на което да бъде дискутирана възможността на мястото на полуразрушените сгради да бъде изграден многофункционален търговски център, по подобие на новоизградения на мястото на „Сувенирна палата“.

Обществената консултация ще се проведе през септември, като на нея могат да присъстват всички заинтересовани граждани, а конкретната дата ще бъде обявена до дни. Следващият етап след обсъждането е да бъде взето решение от местния парламент за промяна статута на имота от публична в частна общинска собственост.

Финалната фаза от реализирането на проекта е определяне на начин на предоставяне на имота – с търг с явно наддаване или конкурс за избор на инвеститор, който да изгради търговския център.