Служители на Природен парк “Врачанки Балкан” поставиха нови и подмениха стари табели в района на Лакатнишки скали.

Специална табела е поставена на входа на пещера Темната дупка, която информира за ограниченията за влизане в пещерата и забраните съгласно заповедта за обявяване на пещерата като природна забележителност.

Подновена е табелата до беседката преди пещерата, както и 3 табели при паметника на Септемврийци.

Поради засиления интерес и посещения в района призоваваме всички туристи да пазят пътеките и местата за отдих чисти, за да се радваме всички на красивата природа!