С цел подобряване на безопасността на движението на пътните превозни средства и на пешеходците служители на външна фирма, наета от Община Мездра, започнаха полагане на нова хоризонтална пътна маркировка по най-натоварената откъм автомобилен трафик улица в гр. Мездра – ул. „Александър Стамболийски“.

Чрез използването на специализирана техника ще бъдат очертани осовите и стоп линиите по южното и по северното платно на ул. „Стамболийски“ в участъка от общинския пазар до бившата Кременска рампа, както и пешеходните пътеки тип „Зебра“ в тази пътна отсечка и на кръстовищата с ул. „Янко Сакъзов“, „Софроний“, „Марин Дринов“, „Иван Вазов“, „Просвета“, „Петко Р. Славейков“, „Динко Петров“, „Любен Каравелов“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Боденско шосе“, „Веслец“, „Васил Априлов“, „Димитър Благоев“, „Георги Димитров“, „Пирин“, „Стефан Караджа“ и „Хаджи Димитър“.

Допълнителен надпис „Погледни“ върху пешеходните пътеки, комбиниран с хоризонтални стрелки, сочещи наляво или надясно в зависимост от посоката на движение на автомобилите, предупреждава пешеходците да се огледат преди да пресекат пътното платно.

Обновяването на хоризонталната пътна маркировка по останалите основни пътни артерии в гр. Мездра ще продължи и занапред.