В края на месец май местната администрация подаде 19 проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради. Блоковете са с разгърната застроена площ от над 94 000 кв.м., като в тях живеят близо 1500 домакинства.

На пресконференция с представители на медиите, заместник-кметът инж. Цветан Стойчков коментира, че общата стойност на подадените проекти е в размер на над 32 млн. лв.

Предстои предложенията на местната администрация да бъдат разгледани и оценени от екип на регионалното министерство, като при одобрени на съответната сграда – следващият етап е избор на изпълнител и стартиране на реалното строителство.

Жилищните сгради, които са с готови проекти са:

*ж.к.”Сениче”, бл. 51
*ж.к.”Сениче”, бл. 70
*ул.Ангел Грамчев №4
*бул.”Демокрация” № 29
*ул.”Мито Орозов” № 16
*ж.к.”Дъбника”, бл. 41
*ж.к.”Сениче”, бл.68
*ул.”Найден Геров” №10
*ул.”Илия Кръстеняков” № 6
*ул.”Илия Кръстеняков” № 14
*ул.”Никола Вапцаров” № 5
*ул.”Никола Вапцаров” № 3
*ул.”Никола Вапцаров” № 1
*ул.”Никола Вапцаро”в № 2
*ул. “Ген.Леонов” № 94
*ж.к.”Дъбника”, бл.140
*бул”Демокрация” № 5
*ул.”Димитраки Хаджитошев” № 31
*ул.„Иванка Ботева“ № 4