Към момента Община Враца има подадени към министерство на финансите инфраструктурни проекти за 18 млн. лв.

Предложенията, които очакват финансиране са за основен ремонт на 25 улици и тротоари жилищните квартали, както и за обновяване на откритата лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“.

Припомняме, че в края на 2023 година бяха одобрени предложенията на местната администрация за основен ремонт на уличната мрежа в квартал „Бистрец“ и реконструкцията на водопроводната мрежа и изграждането на канализация в село „Згориград“.