Във връзка с извършващия се ремонт на ул. „Стоян Калъчев“ предстои подмяна на дървесната растителност в участъка между улиците „Г.С. Раковски“ и „Любен Каравелов“, като ще бъдат засадени нови видове, отговарящи на изискванията за алейно насаждение.
В участъка между улиците „Г.С. Раковски“ и „Иванка Ботева“, където до момента не съществуваше озеленяване, също ще бъдат засадени дървета с красиво оформена корона.