Във връзка с очакваните валежи от сняг, Община Враца апелира водачите на превозни средства да спазват забранителните знаци за паркиране, които важат при зимни условия.

С цел осигуряване на достъп на техниката на БКС до жилищните квартали е необходимо превозните средства да бъдат паркирани по начин, който да не възпрепятства специализираната техника.