На 23 май 2024 г., като част от програмата на Ботеви дни 2024, в Централното фоайе на Регионален исторически музей – Враца ще бъде открита гостуваща изложба на НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ „Документи, извори, истини. Книжовно-документалното наследство на Христо Ботев“.

Изложбата е част от инициативите по научноизследователска разработка “Създаване на иновативна среда за достъп до книжовно-документалното наследство, свързано с Христо Ботев в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” към проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Композицията от документи, старопечатни книги, снимков и графичен материал представя важни етапи от живота и дейността на българския революционер. В изложбата за първи път целенасочено са изградени теми от исторически извори на български и османотурски език. Те дават възможност за панорамен поглед върху личността и възгледите на Христо Ботев като същевременно показват отношението на официалната власт към конкретни събития, предизвикани от неговите действия.