Пиеса под надслов „Обичам те, Европа!“ поставиха ученици от гимазията на заключителна дейност на театралната формация към проект „Мост към моята Европа“, Програма „Жан Моне“ на Европейската комисия.

Проектът се осъществява в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и цели запознаване с европейските институции и основните права и свободи на европейските граждани в единна Европа.

Обединени от интереса към театралното изкуство, шестимата млади актьори и техният ръководител, г-жа Калина Николова, репетираха и поставиха пиесата пред ученици от прогимназиален етап.

Текстът, създаден от Проф. д-р Ингрид Шикова – един от създателите на катедра “Европеистика” в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и ръководител на „Жан Моне Центъра за високи постижения” – ангажира вниманието на публиката като преплита полезна информация с пламъка на младежката любов.

Чрез песата, достъпна в сборника „Европа в училище – за учители с въображение“, координаторът на роекта, г-жа Ивалина Иванова, и г-жа Калина Николова, ръководител на театралната група, се надяват да събудят любопитството на своите ученици към сериозни теми като европейското обединение, да разширят знанията им за Европейския съюз и формират техните умения и нагласи на активни граждани.

Запис от пиесата е на разположение за бъдещо ползване по проекта.