Проектът „Пътят към какъвто и да е успех минава през мен“, реализиран от ученици от Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Мездра с ръководител Надежда Нинова, старши учител по география и икономика, е класиран на първо място във възрастовата група VIII-XII клас в XIV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Номинацията е на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), което е партньор в конкурса.

На второ място в същата възрастова група МОСВ класира проекта „Здравословното хранене – сигурна рецепта за по-добър живот“ на СУ „Хаджи Мина Пашов“ – Сливен, а на трето място – проекта „Справяме се заедно“ на ПГ по механоелектротехника и електроника – Бургас.

Общият брой проекти от цялата страна, които са финализирани успешно в трите възрастови групи, са 27 – 6 във възрастовата група I-IV клас, 12 във възрастовата група V-VII клас и 9 във възрастовата група VIII-XII клас.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ цели да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Той се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерство на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, МОСВ, Офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Конкурсът обхваща три възрастови групи за участие в две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“. В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори – разработване на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията, с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Министерствата партньори на инициативата класират по три призови места във всяка възрастова група. Министерство на здравеопазването, Офисът на СЗО в България и БМЧК връчват и по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.
Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, които ще бъдат изпратени до директорите на съответните училища.

Това е поредното отличие на ПГ „Алеко Константинов“ в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. През 2017-а, 2019-а и 2021 г. мездренското училище беше класирано на трето място в най-горната възрастова група, съответно с проектите: „Модерните убийци на младия човек – алкохола и цигарите“ на ученици с ръководител Валя Цветанова (2017 г.), „Магията на здравето – спорт и здравословно хранене“ на ученици с ръководител Сашка Иванова (2019 г.) и „Чист въздух, движение и здравословна храна – ключ към здравето на всеки“ на ученици с ръководител Надежда Нинова (2021 г.).