Работна среща на тема „Ролята на екипа на детската градина по посока развитие на умения на родителите за осигуряване на пълноценна грижа за детето в семейна среда“ се проведе в Детска градина „Слънчице“ в гр. Мездра.

Организатори бяха Регионално управление на образованието (РУО) – Враца и ДГ „Слънчице“.
В работната среща взеха участие директори, педагози и психолози от детски градини в област Враца, представители на РУО – Враца и на Община Мездра. За създаване на настроение темата беше представена по атрактивен начин – чрез флашмоб, от танцьори от Ансамбъл „Мездра“.

Целта на обучението беше подобряване на сътрудничеството между семейството и детската градина за споделена отговорност при обучението и възпитанието на децата чрез подкрепа, ангажираност и правилна комуникация, а основните задачи – идентифициране на потенциала на служителите и търсене на перспективи за развитие чрез участието им в квалификационни форми, свързани с конкретна цел, изграждане на единен работещ екип за подкрепа и партньорство в името на детето и развитие на родителските компетентности чрез участие в организирани квалификационни форми, открити практики и родителски клуб.

Участниците в срещата имаха възможност да наблюдават две открити практики в ателиета във втора и четвърта възрастови групи: екипна работа на деца, учители, родители, педагогически специалисти, помощник-възпитатели и помощник на учителя.

Във втората част, чрез презентацията „Счупеният мост“, детската градина домакин представи работещ модел за ефективно взаимодействие със семейството в ДГ „Слънчице“. Акцентите в нея бяха:

• Комуникационна стратегия – канали за комуникация със семействата на децата,
• „Мотивиращата сила на екипа“ – вътрешно институционална дейност на екипа и екипно изграждане на политики за подкрепа на семейството,
• Ефективни форми за развитие на компетентности и израстване в родителството – родителски срещи, социален тренинг, менторство, Ателие „Чудотворница“.

Работната среща приключи с „Дискусионно кафене“, в което Гергана Василева – началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ и Таня Борисова – старши експерт по предучилищно образование в РУО – Враца споделиха своите впечатления от обучението.