300 фиданки от медоносните видове бял бор, явор и салкъм са залесили членовете на видинското пчеларско дружество “Димитър Балев”. Дръвчетата се дарени от националната инициатива на http://gorata.bg/, обясни председателят на дружеството Петър Младенов:

„Дружеството прояви желание да бъде снабдено със залесителен материал. Желаещите бяха доста повече от капацитета на инициативата, но това е хубава случка, защото доколкото знам, през пролетта пак ще стартира. 300 фиданки за рамките на дружеството може да са нищо, но са и малко повече от нищо. Раздадени бяха само и единствено на членовете на дружеството, така че населените места са много – най-вече в община Видин, в община Брегово, община Ново село, дори община Ружинци”, каза Петър Младенов за БНР.

Видинското пчеларско дружество очаква през тази година да влязат в сила редица законодателни инициативи, които да облекчат работата в сектора.