На провелите се консултации в Община Враца, представителите на политически партии и коалиции постигнаха съгласие за разпределението на съставите на секционните избирателни комисии.

В рамките на срещата се прие и принципното разпределение на местата в допълнителните СИК, включително и в секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Броят на членовете на избирателните комисии във Враца е 907, като 315 от тях са с ръководни функции.

Броят на избирателните секции е 105.