Това бе решено по време на провелото се вчера редовно онлайн заседание на Общинския кризисен щаб за обсъждане на мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус на територията на община Козлодуй.

В резултат на направените обсъждания на щаба се взеха следните решения:

 Да се разработи и приеме от щаба Общински план за координация, действия и контрол по въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината във връзка с писмо на Министъра на здравеопазването, относно нарастващата заболеваемост в страната и отчитане на негативни тенденции по отношение на разпространението на COVID-19;

Да се отменят до края на годината всички масови културни мероприятия, организирани от Община Козлодуй, като: Деня на народните будители, Светването на коледните светлини, посрещане на Новата година.

В момента на територията на община Козлодуй са регистрирани 12 лица с положителна проба за COVID-19.

Община Козлодуй призовава да се спазват противоепидемичните мерки, указанията и разпоредбите на Министерството на здравеопазването, с цел ограничаване на разпространението на COVID-19.