Областният управител на област Враца г-н Иван Сълов отлага консултациите за състав на РИК-Враца и ги насрочва на 19 септември 2021 г.

В изпълнение на чл. 60, ал. 1 във връзка с ал. 6 от Изборния кодекс и т. 3 от хронограмата, приета с Решение № 530-ПВР/10.09.2021 г. на ЦИК и писмо-указание на ЦИК, областният управител Иван Сълов кани парламентарно представените в 46-тото Народно събрание партии и коалиции от партии на консултации за определянето на състава на Районна избирателна комисия – Враца.

Консултациите ще се проведат на 19 септември 2021 г. (неделя) от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Враца, ет. 6, бул. “Демокрация“№ 1 , град Враца, при спазването на действащите противоепидемични мерки.

Консултациите са публични.