1501 ученици от област Враца ще се борят да влязат в 63 паралелки след седми клас.

Това стана ясно от провелото се днес заседание на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, ръководено от областния управител Георги Митов.

При откриване на заседанието областният управител напомни, че за поредна година организирането и реализирането на държавния план прием трябва да бъде съобразено с балансирано съотношението между профилираните и професионалните паралелки и политиката на Правителството, която е с фокус към изучаването и прилагането на компетентности в областта на математиката, природните науки и технологиите, както и ориентиране и насочване на учениците към специалности и професии, които ще им позволят ефективно реализиране на пазара на труда.

Началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Лорета Колева представи предложението за държавния план – прием, който през учебната 2023/2024 година ще се осъществява традиционно в общо 33 училища на територията на област Враца.

Общият брой на паралелките за следващата година е 63.

Близо 77,78% от тях, или 49 ще бъдат с професионална насоченост, като 4 от тях са защитени, а с очакван недостиг – 21; останалите 14 ще бъдат профилирани. С общо 40 STEM профилирани и професионални паралелки, се цели и осигуряване на достатъчно места за ученици, които да се обучават.

Пет са нови специалности за гимназистите: една паралелка в ПЕГ – Враца – Дизайнер, Рекламна графика, половин паралелка в СУ „Христо Ботев“ – Враца – Сътрудник социални дейности, Социална работа с деца и семейства в риск, ПГ „Васил Левски“ – Мездра – половин паралелка, Организатор по експлоатация на железопътната инфраструктура, Ръководител движение, която е и защитена и в СУ „Христо Ботев“ – Оряхово две паралелки една защитена – Техник на прецизна техника, Измервателна и организационна техника и една с очакван недостиг, Помощник-възпитател, Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца.

Началникът на РУО – Враца запозна членовете на Комисията с високото постижение, което е достигнала Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ в Козлодуй, получения статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Предстои държавният план-прием за учебната 2023/2024 г. за област Враца да бъде утвърден от Министерството на образованието и науката до края на месец март.