Тази година група ентусиасти се обединяват с идеята да подпомогнат, популяризират и развиват спорта и туризма във всичките му форми.

Клуб за спорт и туризъм „Дунавска вълна” е вече регистриран в Община Козлодуй и е официален член на Българска федерация по туризъм и партньор на Министерството на младежта и спорта в различни инициативи.

Организацията ще подпомага развитието на гражданското общество в областта на спортния и социалния туризъм, като създава условия и възможности за упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето и работоспособността на личността, развиване и насърчаване на различните видове спортен, спортно–състезателен и воден туризъм, планинарство и други туристически дейности.

Целите на клуба включват и разнообразни инициативи като опазване на околната среда и биоразнообразието, опознаване и опазване на природното и историческото наследство на България и региона, повишаване нивото на физическата активност на своите членове и развитието на природосъобразен и здравословен начин на живот.

Клубът привлича хора от всички възрастови групи, включително ученици, студенти, младежи, хора в неравностойно положение, възрастни, в практикуването на воден, колоездачен и пешеходен туризъм, за активен отдих, физическа активност и спорт сред природата.

Всеки, който желае да се присъедини, ще получи уникален медальон с логото на клуба.

Повече информация можете да получите на Тел.: 0887/ 612 441

Председател на клуб за спорт и туризъм „Дунавска Вълна” – Артьом Цветанов