На 12 март /вторник/ от 15:00 часа в обновените изложбени зали на Младежкия дом ще бъде открита изложбата „Именити врачански художници“.

В рамките на събитието ще бъдат представени живописни творби и пластики на художници от Враца и региона, както и най-добрите рисунки и фотографии от проведения конкурс за деца и младежи за рисунка и фотография на тема „Обекти на движимото и недвижимото културно наследство във Враца и региона“.

Изложбата се осъществява в рамките на проект „Младежки дом – атрактивно културно средище“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGCULTURE-1.001-0031-C01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. – Норвежки механизъм, Процедура BGCULTURE-1.001 „Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 “Подобрено управление на културното наследство”, Подрезултат 1.1 “Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места”.