1496 ученици от област Враца ще се борят да влязат в 62 паралелки след седми клас.

Това стана ясно от провелото се днес заседание на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, ръководено от областния управител Стефан Красимиров.

При откриване на заседанието г-н Красимиров напомни, че политиката на Правителството е с фокус, насочен върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на математиката, природните науки и технологиите.

„Дигитализацията на учебния процес също е ключов елемент на модерното училище, чрез който се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се подпомага навлизането на иновации, базирани на информационно-комуникационните технологии. Постигнатото до момента развитие в областта на образованието трябва да продължи и да се надгражда, като осигурява дълготрайна устойчивост на системата и отговор на предизвикателствата на бъдещето“, добави Стефан Красимиров.

генерал агрохимикали

Началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Лорета Колева представи предложението за държавния план – прием, който през учебната 2022/2023 година ще се осъществява в общо 33 училища на територията на област Враца.

Общият брой на паралелките за следващата година е 62.

Близо 77,42% от тях, или 48 ще бъдат с професионална насоченост, като 3 от тях са защитени, а с очакван недостиг – 18; останалите 14 ще бъдат профилирани.

Същевременно се цели и осигуряване на достатъчно места за ученици, които да се обучават в STEM профилирани и професионални паралелки. Това означава, че бъдещите зрелостници от тези паралелки ще имат възможност да придобият специализирани знания в сферата на високите технологии.

Четири са нови специалности за гимназистите: половин паралелка в ПГО „Е. Багряна“ – Бяла Слатина – „Фризьор, Организация и технология на фризьорските услуги“, половин паралелка ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ – Бяла Слатина – Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, Експлоатация на автомобилния транспорт, една паралелка с очакван недостиг в СУ – Галиче – „Техник-растениевъд, Трайни насаждения“ и една паралелка в ПГ- Мизия – Химик-технолог, Технология на неорганичните вещества Н .

Предстои държавният план-прием за учебната 2022/2023 г. за област Враца да бъде утвърден от Министерството на образованието и науката до края на месец март.