Днес, 15 февруари 2021 г., бе даден официален старт на първата част от обект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Първата част от обекта, включваща благоустрояване на пространство източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, се откри в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Петя Аврамова и областния управител на област Враца, г-жа Малина Николова.

„За мен е удоволствие да присъствам днес в Козлодуй. Кметът Маринела Николова винаги е била пример за амбициозни цели, упоритост, старание и хъс за тяхното постигане. През последните пет години обликът на града се променя, и това се изпълнява с грижа за хората, за създаване на благоприятна среда за живот. От 2017 г. до ден днешен, правителството, което е с поглед към северозапада, и към област Враца, на няколко транша осигури средства, с които кметът на община Козлодуй подобрява градската среда и инфраструктурата. Съвсем скоро бяха отпуснати средства и за ремонт на ул. „Симеон Русков”, който ще видите реализиран надявам се скоро.

За мен северозападът е кауза. Област Враца със сигурност е моята цел, за привличането на инвеститори, осигуряването на повече работни места, и за по-добър живот на хората. Нека северозападна България да догони в своето развитие южна България. Сигурна съм, че този парк ще стане едно бижу за града и общината. Успех във всички начинания. Желая здраве на всички жители и гости на Козлодуй”, каза в приветствието си министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Петя Аврамова.

„Сигурна съм, че фирмата изпълнител „Проинвест строй” ЕООД ще изпълни проекта в срок и качествено. Всички ние ще имаме възможност да се наслаждаваме на този невероятен парк”, сподели кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова.

На откриването на обекта присъстваха още: председателят на Общински съвет Козлодуй, г-жа Николинка Тодорова, общинският съветник, г-н Ангел Лалюв, главният архитект на община Козлодуй г-н Светломир Колев, двамата заместник-кметове на община Козлодуй г-жа Гинка Иванова и г-н Георги Кирков, директорът на дирекция „Устройство на територията”, г-н Людмил Ангелов, управителят на фирмата изпълнител „Проинвест строй” ЕООД, г-н Красимир Донков, представителят на фирмата „Стройнорм” ЕООД, която ще извършва строителен надзор, г-н инж. Димитър Митов, представители на общинска администрация.

През 2019 година Община Козлодуй подписа Административен договор с Държавен фонд „Земеделие” за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение”.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е размер на 756 528,24 лв. Продължителността на проекта 36 месеца.

Строително-ремонтните дейности предвиждат: изграждане на градски парк – зона за отдих и места за почивка с озеленени и цветни площи, фонтан и детска площадка за игра на деца от 3 до 12 години. Планира се доизграждане и рехабилитация на съществуващия паркинг. Проектирана е автоматизирана подземна поливна система за зелените площи и цветната растителност.

По повод стартирането на обекта отец Пламен отслужи водосвет за здраве и ползотворна дейност.
Втората част от обекта, включваща обновяване на парк в централната част на с. Гложене, община Козлодуй, ще се открие на 01.03.2021 г., в 11:00 ч., на строителната площадката в с. Гложене.