Една година след символичната първа копка, Враца вече разполага с нова социална услуга.

Центърът за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване бе открит от кмета Калин Каменов и регионалния министър Петя Аврамова.

“Откриваме нов дом за онези, които са останали без близки и имат нужда от ежедневни грижи. В социалната услуга възрастните хора ще получават адекватни условия и подкрепа. В рамките на проекта осигуряваме възможност за професионална реализация и на младите специалисти от града. Благодарение на подкрепата от страна на държавата, Враца не само развива социалните си услуги, но и ги надгражда“ – коментира кметът Каменов.

Министър Петя Аврамова заяви, че

през последните 4 години в града са изградени Центрове за деца и младежи в неравностойно положение, а с осигурените средства по ОП „Региони в растеж“ предлаганите услуги ще обхващат и възрастните хора.

„Реализирането на проектите на Община Враца е пример за последователност в процеса на деинституционализацията“ – добави още регионалният министър.

Новоизградената социална инфраструктура бе осветена от Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий.

На събитието присъстваха още: областният управител Малина Николова и заместник областният управител Мирослав Комитски, председателят на Общинския съвет д-р Владимир Христов, заместник-кметовете Александър Владимиров и Цветан Стойчков, ръководители на институции в социалната сфера и граждани.

Изграденият Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване се реализира в рамките на проект на Община Враца, финансиран по ОП “Региони в растеж”.

Отпуснатите средства по програмата са в размер на 2 234 996 лв., като в рамките на проекта са изградени още два Центъра за грижа за лица с психични разстройства, както и Център за лица с умствена изостаналост. Всяка услуга е с капацитет 15 места.

Целевите групи са лица, настанени в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Три кладенци.

За осигуряване устойчивост на новите социални услуги, които ще се предоставят по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , ще бъдат разкрити 54 работни места, а доставчик на услугите ще бъде Община Враца.