От 15 април в централната част на Мездра работи зона за по часово паркиране.

При влизане в зоната за платено паркиране водачите първо трябва да си вземат билет от станцията пред бариерата. Съоръжението ще сработи автоматично.

Важно е автомобилите да се позиционират в лявата част на бариерата, тъй като системата е снабдена с триизмерен сензор за тежест и обем.

Свободният престой в зоната за платено паркиране е 20 минути. След изтичане на гратисния период, таксата за платено паркиране е 1 лв. на всеки започнат час.

След престой, билетите от системата се сканират на двата автомата за заплащане, разположени на сградата на община Мездра и в Алеята на кестените.

След проверка и заплащане на таксите, водачите трябва да сканират билета в автоматизираната система на изходната бариера. Ако всички стъпки са изпълнени коректно, бариерата ще се вдигне автоматично.