Над 10 млн. лв. са осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, които ще бъдат инвестирани за цялостния ремонт на пътната инфраструктура в квартал „Бистрец“.

Към момента е обявена процедура за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности. В рамките на мащабния проект се предвижда асфалтиране не само на улиците, но и на тротоарите.