При засилени мерки за сигурност, в Областна администрация Видин бяха доставени 80 000 бюлетини, предназначени за предстоящите на 21 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент.

Те са получени от „Печатница на БНБ“ АД от двама упълномощени представители на РИК-Видин и двама оправомощени служители от Областна администрация Видин.

Бюлетините ще се съхраняват в определено за целта помещение в сградата на Областна администрация, оборудвано със СОТ, а до предаването им на секционните избирателни комисии е осигурена и 24-часова денонощна физическа охрана от служители на ОД на МВР – Видин.