Община Мездра, област Враца, България, представлявана от кмета Иван Аспарухов и Суворово, Одеска област, Украйна, представляван от селищния глава Олег Босикевич, сключиха Меморандум за разбирателство между двете общини.

Меморандумът беше подписан в изпълнение на дейностите по Проект „Bridges of Cooperation“ („Мостове на сътрудничество“), който се реализира от Мрежа на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (NALAS) с подкрепата на U-LEAD с Европа: Украйна – Програма за местно овластяване, отчетност и развитие, финансирана от ЕС.

Ратифицирането на документа стана в присъствието на Яна Нинова – председател на Общински съвет – Мездра, на Инна Мушикова, заместник на селищния глава за дейността на изпълнителните органи на Суворовския селищен съвет и на Нели Минева – заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ на Община Мездра.

“Този Меморандум за разбирателство, пише в документа, отразява интересите на двете страни – Община Мездра, България и Селищният съвет на Суворово, Украйна, да установят партньорство и общ ангажимент за взаимно сътрудничество.

Партньорството между двете местни власти се стреми:
• Да насърчава обмен на ноу-хау, добър практически опит и експертни познания като средство за взаимно учене в областта на модерното общинско управление и по-конкретно: извършване на комуналните услуги, сътрудничество с бизнеса и развитие на общността, дигитализация в областта на предоставянето на общински услуги;
• Да подкрепя и насърчава развитието на иновативни подходи и програми в областите от взаимен интерес, с цел подобряване качеството на живот на гражданите;
• Да работи за подобряване на местното самоуправление и дейността на местните власти, подкрепяйки техния капацитет като политици и лица, вземащи решения, и доставчици на качествени публични услуги;
• Да се идентифицират теми от общ интерес към нови инициативи за по-нататъшно засилване на сътрудничеството между двете страни по Проект „Мостове на сътрудничество“.

В изпълнение на програмата за сътрудничество Община Мездра се ангажира да приеме двe длъжностни лица от Суворово и да организира едноседмична учебна дейност от 20 ноември 2023 г. до 25 ноември 2023 г. в гр. Мездра за обмен на опит и добри практики. Това посещение има за цел да укрепи капацитета на украинските колеги по отношение на подготовката и изпълнението на сложни инфраструктурни проекти, използването на средства от ЕС и други теми, считани за подходящи от украинската община за процеса на реформа, възстановяване и укрепване на нейната териториална цялост и по-специално в областта на извършване на комуналните услуги, сътрудничество с бизнеса и развитие на общността, дигитализация в областта на предоставянето на общински услуги.

Сътрудничеството между Мездра и Суворово, се казва в заключение в Меморандума, може да продължи и след приключване на проекта, по взаимно съгласие между двете страни.“

В знак на взаимно уважение кметът на община Мездра и селищният глава на Суворово си размениха подаръци.