ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй, с подкрепата на Община Козлодуй и РУО – гр. Враца, организира XVIII Областен конкурс за детска рисунка „Ние децата”.

Събитието е част от Календара за младежки дейности на Община Козлодуй за 2021 г.

Инициатор и домакин на конкурса е Школата по изобразително и приложно изкуство към ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй, с ръководител Мариана Ангелова.

СТАТУТ НА КОНКУРСА

В XVIII Областен конкурс за детска рисунка на тема “Ние – децата” могат да участват възпитаници на училища, детски градини, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие, образователни и културни институции от област Враца и страната, които проявяват интерес към обявената тема.

ЦЕЛИ:
– Утвърждаване мястото и ролята на ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй като център за културно и творческо развитие на децата и трибуна за тяхната изява в област Враца.
– Стимулиране и развиване на детското творчество и въображение.
– Предоставяне възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област – изобразителното изкуство.

РЕГЛАМЕНТ:

В конкурса могат да се включат участници от 5 до 19 години в следните възрастови групи:
– Първа група: 5 – 7 години;
– Втора група: 8 – 10 години;
– Трета група: 11 – 14 години;
– Четвърта група: 15 – 19 години.

Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби с размер 35/50 см. Допуска се използването на всички видове техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, рисунка, графика, молив, туш, колаж и др.

На гърба на всяка творба е необходимо да бъдат отбелязани:
– трите имена на автора;
– възраст;
– училище или Център за подкрепа за личностно развитие;
– точен адрес, пощенски код, телефон;
– ръководител.

Творбите следва да бъдат изпратени най-късно до 12 април 2021г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес:
3320 гр. Козлодуй
Област Враца
ул. “Кирил и Методий”- 26, п.к. 9
ЦПЛР – ОДК
e-mail: odk_bumerang@abv.bg

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 14 април 2021 г. на сайта на ЦПЛР- ОДК Козлодуй – https://odk-kozloduy.com и фейсбук страницата на центъра.

За всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и ІІІ място, грамоти, специални отличия и предметни награди. Творбите, изпратени за участие в конкурса остават на съхранение във фонда на ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй.

Наградените и подбрани от жури творби ще бъдат експонирани в художествена изложба във фоайето на Дом на енергетика, гр. Козлодуй, с която ще се открие Седмицата на детската книга и изкуства за деца в Община Козлодуй.

Награждаването на удостоените с призови места участници ще се извърши на 19.04.2021 г., в 17.30 ч. в Дом на енергетика, гр. Козлодуй, съобразено с епидемичната обстановка в страната.

При невъзможност за присъствие на награждаването, наградите ще бъдат изпратени на получателя за негова сметка.

ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй си запазва правото да публикува творби, с цел популяризиране на конкурса.