Община Козлодуй организира  Общински литературен конкурс за есе „Свободата като избор на личността в поезията на Ботев“, посветен на 171 години от рождението на Христо Ботев.

Инициативата е част от Общинския културен календар за 2019 година на Община Козлодуй и има за цел насърчаването на  деца, младежи и възрастни творци с изявен интерес към литературата и творческото писане.

Общински литературен конкурс на тема „Свободата като избор на личността в поезията на Ботев“ е за написване на есе.

Право на участие имат

деца и младежи от 14 до 19 годишна възраст и лица над 19 годишна възраст.

Конкурсните текстове трябва да са

с максимален обем 2 печатни страници, формат А4, на български език, размер на буквите 12 пункта.

Оценяването ще се извърши от комисия, включваща

литератори и дейци на културата. Изискването на комисията е текстът да бъде авторски. Комисията ще толерира кандидатите с високо ниво на езикова култура и ще поощрява оригиналността на представените идеи.

Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. До края на месец януари Община Козлодуй ще обяви победителите. Наградените есета ще бъдат представени в рамките на Програма „Ботеви дни 2019” през месец май.

Срок за изпращане на творбите – 21 януари 2019 г.

Произведенията да се изпращат на адреса на Община Козлодуй (гр. Козлодуй, 3320, ул. „Христо Ботев” № 13) или по електронна поща dhd.obshtina.kozloduy@gmail.com.

Към текстовете трябва да са приложени: двете имена на участника; година на раждане; адрес, имейл и телефонен номер; име на учебното заведение, ако участникът е между 14 и 19 годишен.