Временно е ограничено движението при км 43 на път II-11 Видин – Лом, в град Лом, поради неотложен авариен ремонт на водопровод.

За лекотоварните автомобили до 12 т, обходния маршрут се осъществява в границите на град Лом по уличната мрежа.

За тежкотоварни автомобили над 12 т обходния маршрут е по РП II-11 до Добри дол – III-112 до Тополовец – III-114 до град Лом и обратно.

Движението по обходните маршрути и в работния участък се регулира от  “Пътна полиция” и от съответната сигнализация.