Заради извършването на строително-монтажни работи на частен обект, на 23 и на 27 октомври,

от 08:00 до 17:00 часа, временно ще бъде ограничено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между улиците „Христанчо Матов“ и „Димитраки Хаджитошев“.

Фирмата, извършваща дейностите, е уведомила компетентните институции в срок и е създадена временна организация за движение.