От днес, 20 юли, ще бъде въведена временна организация на движението по ул. „Георги Димитров“, в участъка между ул. „София“ и ул. „Дунав“.

Ограничението се налага поради извършване на строително-монтажни работи по проект: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца – водопроводна и канализационна мрежа, по 4 обособени позиции“ за Обособена позиция № 3 „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Козлодуй“. Срокът на изпълнение е 30 дни.